Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu ứng dụng VSSID.

Hiện nay, trong quá trình sử dụng, không ít người dân quên mật khẩu dùng để đăng nhập vào ứng dụng VssID – BHXH số của BHXH Việt Nam. Nhằm hỗ trợ cá nhân đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trong trường hợp này, BHXH Việt Nam đã triển khai […]