Tin vui: Tiếp tục chi hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 12/8/2022, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2216/BHXH-CSKH gửi các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ với người lao động thuộc nhóm hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo […]