Thủ tục chuyển Quận, chuyển Tỉnh đóng BHXH mới nhất.

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BNTN, BHTNLĐ, BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ […]

Sử dụng căn cước công dân để kê khai đóng BHXH,BHYT.

Ngày 04/05/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 1147/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc kê khai số định danh cá nhân (ĐDCN)/ căn cước công dân (CCCD) khi nộp hồ sơ kê khai BHXH, BHYT nhằm phát triển đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, […]