Sử dụng căn cước công dân để kê khai đóng BHXH,BHYT.

Ngày 04/05/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 1147/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc kê khai số định danh cá nhân (ĐDCN)/ căn cước công dân (CCCD) khi nộp hồ sơ kê khai BHXH, BHYT nhằm phát triển đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, […]