Hướng dẫn Liên thông và Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2022.

Căn cứ theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Để triển khai thực hiện theo Điều 4 của Nghị định này, Sở Lao động – […]

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia để nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2022.

Để thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để liên thông được báo cáo tình hình sử dụng lao động đơn vị vào trang https://dichvucong.gov.vn/ và thực hiện theo các bước dưới đây. Bước 1: Ở màn “ Đăng ký”, lựa chọn phương thức đăng ký là “ Doanh […]