Mức phạt hành chính MỚI về BHXH năm 2022

Ngày 17/01/2022 Chính phủ ban hành NĐ số 12/2022/NĐ-CP thay cho NĐ số 28/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội ( BHXH ), người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó mức phạt hành chính trong lĩnh […]