Hướng dẫn thay đổi nơi KCB ban đầu quý 3/2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh thì người có thẻ BHYT có nhu cầu thay đổi nơi KCB ban đầu sẽ được thay đổi để phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB ban […]