Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia để nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2022.

Để thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để liên thông được báo cáo tình hình sử dụng lao động đơn vị vào trang https://dichvucong.gov.vn/ và thực hiện theo các bước dưới đây. Bước 1: Ở màn “ Đăng ký”, lựa chọn phương thức đăng ký là “ Doanh […]