Điều chỉnh tỷ lệ đóng Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2022.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, DN đã được giảm tỷ lệ đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN từ […]