Điều chỉnh tỷ lệ đóng Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2022.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, DN đã được giảm tỷ lệ đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/07/2021-30/06/2022. Sau thời gian 12 tháng được giảm trừ mức đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN thì DN sẽ thực hiện đóng lại vào quỹ từ ngày 01/07/2022.

Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Chính phủ đã cho phép người sử đụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) đối với những người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó từ ngày 01/07/2021 – 30/06/2022 thì tỷ lệ đóng BHXH của NLĐ và NSDLĐ khi được giảm trừ tỷ lệ đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN là 31.5% ( Trong đó NLĐ đóng 10.5% và NSDLĐ đóng 21%). Cụ thể như sau:

 Điều này đồng nghĩa rằng, từ ngày 01/07/2022 khi hết thời gian hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN thì tỷ lệ đóng BHXH của NLĐ và NSDLĐ sẽ quay về với tỷ lệ  là 32% ( Trong đó NLĐ đóng 10.5% và NSDLĐ đóng 21.5%). Cụ thể mức phân bổ tỷ lệ đóng như sau:

Lưu ý, chính sách hỗ trợ không tính người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Khi quay trở lại đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN thì DN sẽ phải khai tăng lại tỷ lệ đóng với cơ quan BHXH.

Nếu Lịch sử Cơ quan BHXH quản lý chủ động điều chỉnh giảm mức đóng cho đơn vị. Khi đó thì đơn vị sẽ không cần phải kê khai hồ sơ điều chỉnh lại tỷ lệ đóng. Theo đó, hàng tháng tỷ lệ đóng và số tiền đóng sẽ được cập nhật trên C12 hàng tháng của đơn vị.

Trường hợp khác nếu cán bộ  BHXH quản lý đơn vị yêu cầu kê khai hồ sơ điều chỉnh lại tỷ lệ đóng khi hết thời gian được miễn giảm thì đơn vị sẽ kê khai hồ sơ điều chỉnh trên web kê khai BHXH điện tử iCare Việt Nam trong thủ tục 600.

Trên đây là những chia sẻ của iCare Việt Nam về quy định tăng tỷ lệ đóng BHTNLĐ-BNN cho NLĐ từ 01/07/2022. Nếu có vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 56 15 12 để được tư vấn.

iCARE Việt Nam