Tài liệu Hội thảo trực tuyến hướng dẫn đọc C12 và các nghiệp vụ tính lãi , truy thu trong lĩnh vực BHXH mới nhất 2022.