Tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: Những lợi ích lớn

Chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến “Những lợi ích khi tham gia BHXH” do báo Nhân dân tổ chức, các chuyên gia nhận định, tham gia BHXH mang lại những lợi ích to lớn cho người lao động dù là loại hình BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện. Lợi ích của BHXH […]