Nhiều lợi ích mới trong chính sách BHYT HSSV năm học 2021-2022

Trong năm học này, không có sự thay đổi về mức đóng BHYT của HSSV, đồng thời cơ quan BHXH cũng cung cấp thêm nhiều tiện ích mới, tạo thuận lợi cho mọi người dân đi KCB BHYT. Theo quy định, năm học 2021-2022, mức đóng BHYT hàng tháng của nhóm HSSV bằng 4,5% mức […]

BHXH Việt Nam giải đáp các câu hỏi liên quan đến tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp […]